Lâu rồi không gặp (别来无恙) – Bắc Nam (北南)

Lâu rồi không gặp (别来无恙) – Bắc Nam (北南) Tên gốc: 别来无恙 (Biệt lai vô dạng) Tác giả: Bắc Nam (北南) Editor: Củ Cải Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh, cao phú soái lạnh lùng thâm tình cường công x rộng rãi mặt trời nhỏ cường thụ Độ dài: […]